Krystal se představuje 1.3.2010 - 30.4.2010)

Občanské sdružení Krystal je centrum denních aktivit, poskytovatel služeb zdravotně postiženým občanům - s psychickým onemocněním. Jedná se o služby následné péče - sociálně terapeutické činnosti, sociální rehabilitace, volnočasové aktivity. Z volnočasových aktivit provozují výtvarné činnosti se zaměřením na arteterapii. Věnují se ručním pracím , zejména drhání, háčkování, různým druhům výtvarných technik - kresbě, malbě, kolážím, zkouší i další techniky jako mozaika, barvení na sklo, ubrouskovou techniku, odlévání svíček apod.
Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout práce členů o.s. Krystal.

Připravil Krystal.