Proběhlé cestopisy

 
Cestopisy, které jste mohli v M-klubu vidět od roku 2004, najdete v přiloženém souboru: