Zahájení výstavy „Představení neziskové organizace pro zrakově postižené – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.“ (1.11.2010)

Zahájení výstavy „Představení neziskové organizace pro zrakově postižené – TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.“ (1.11.2010)

První výstavní den si mohli návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži chůzi s bílou holí nebo sportovní aktivitu pro lidi se zrakovým postižením. Jednalo se o simulovanou zvukovou střelbu. ( https://www.tc-plzen.cz/ ) .

Následovala přednáška nevidomého horolezce Jana Říhy "EXPEDICE KILIMANDŽÁRO 2009".