4.11.2019 9:00 RUSKÝ SEVER: POVODÍ SEVERNÍ DVINY

4.11.2019 9:00 RUSKÝ SEVER: POVODÍ SEVERNÍ DVINY

Během přednášky navštívíme nepříliš známé regiony evropského Ruska. Vydáme se na putování v povodí řeky Severní Dviny, která ve středověku představovala velmi důležitou dopravní spojnicí při plavbách Rusů na Ural a později i na Sibiř. Dále se po této řece od 16. století vozilo zboží z Ruska do Evropy a naopak. Tak tomu bylo až do počátku 18. století, kdy car Petr Veliký dobyl na Švédech východní část Baltského moře a založil Sankt Petěrburg. Do té doby jediným tzv. oknem do Evropy bylo přístavní město Archandělsk vystavěné poblíž ústí Severní Dviny do Bílého moře. Region v povodí Severní Dviny je bohatý na spoustu klášterů i dřevěných kostelů, kaplí i obytných domků připomínajících ilustrace z ruských pohádek. V tomto kraji se dodnes uchovalo mnohé z ruského folkloru a tradic. 

Připravil Libor Drahoňovský

 

Mgr. LIBOR DRAHOŇOVSKÝ - Narodil jsem se v Turnově roku 1977. Dětství a mládí jsem prožil v Lomnici nad Popelkou, městečku na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší. Zájem o historii, kulturu i život současné společnosti Ruska, Balkánu a některých dalších zemí světa mne přivedl ke studiu etnologie na FF UK v Praze. Hlubší poznání národů, etnik a kultur je nemyslitelné bez cestování, které stalo mým velkým nejen koníčkem, ale svým způsobem i živovním stylem. Cestuji zpravidla sám a většinou autostopem, abych lépe pronikl do místního prostředí. Tento jedinečný způsob dopravy bývá spojen s pozváním do domácností na čaj, k prostřenému stolu, v Orientu spíše k prostřené podlaze a někdy i na nocleh. Tím se zároveň vytváří jedinečné podmínky k zevrubnějšímu poznání jednotlivých etnik a národů. Mnohdy se navážou vřelá a trvalá přátelství.  Výsledkem takových cest je spousta nových poznatků, informací, fotografií i příhod a zážitků, někdy docela dobrodružných. To vše se stává obsahem mých besed s promítáním. 


Autostop docela dobře (alespoň z mé vlastní zkušenosti) funguje i v České republice. Díky tomu tak mohu podrobněji poznávat rodnou zemi právě v obdobích, kdy se netoulám po cizině. I ve své vlasti jsem navázal mnohá přátelství s hodnotnými a zajímavými lidmi, díky nimž se mi naskytla jedinečná možnost poznal až neuvěřitelný počet krásných a unikátních míst. Pro přednášky jsem zatím zpracoval několik besed z Jihočeského kraje a jednu z Českého ráje.