20 let nezavíráme oči (13.3.2011 - 31.12.2011)

20 let nezavíráme oči (13.3.2011 - 31.12.2011)

Návštěvníci měli možnost seznámit se s tím, jak se zrakově postižení lidé učí samostatnému pohybu a orientaci, číst a psát Braillovo bodové písmo, sebeobsluze, práci s optickými pomůckami.
Součástí výstavy byla i slavnostní vernisáž, která proběhla v úterý 13. září od 17:00 v klubovně M-klubu. Byla zde možnost prohlédnout si i vyzkoušet kompenzační pomůcky, které nevidomí a slabozrací lidé používají v každodenním životě.Součástí vernisáže bude také koncert skupiny Rajská zahrada (viz. Proběhlé koncerty).

 

OBR. VÝUKA BRAILLOVA PÍSMA