Martin PÁVEK

17.06.2019 21:30

Jednou z mých velkých vášní v životě se stalo poznání a studium indiánských etnik a zaniklých kultur světa. Již pět let se věnuji cestování a později průvodcovství po tajemném Peru, kde několikrát do roka navštěvuji Amazonii a její domorodé obyvatele. Poznal jsem, jaké to je dlouhodobě pobývat mezi amazonskými indiány, věnoval jsem se studiu jejich zvyků, zajímal se hluboce o šamanismus a jejich mytologii. Nejdéle jsem žil s kmenem Agvarunů, který sídlí nedaleko Ekvádorské hranice na severu Peru. Zde se také aktivně podílím na ojedinělém projektu indiánského dětského domova. Jsem členem peruánské organizace Yangunturu na ochranu zvířat.

 

V roce 2009 jsem putoval a pracoval šest měsíců po ostrovech Nového Zélandu, o rok později jsem se vypravil do Himálaje a střední Indie. Následně začali moje cesty do peruánské Amazonie. V roce 2014 jsem podniknul výpravu na Azorské ostrovy, na které hned navázaly cesty do Jižní Ameriky Všechny tyto cesty pro mne byly nesmírně obohacující, nicméně moje láska k Jižní Americe způsobila, že jsem se Amazonii začal věnovat i profesně a již nějaký čas průvodcuji po Peru. Organizuji expediční výpravy do peruánského pralesa a spolu s návštěvníky se vydáváme na cestu po posvátných místech a za tajemnými ztracenými kulturami.  Kontakt s rozvinutým amazonským systémem kosmologie a šamanismu nám lidem západní civilizace napomáhá na cestě za sebepoznáním a spirituálnímu rozvoji.

 

Velmi rád pořádám v Evropě přednášky na tyto témata, neboť Amazonie, šamanismus a indiánská etnika mě naplňují a rovněž se těší stále větší oblibě u posluchačů. V rámci mého vyprávění mají návštěvníci možnost prohlédnout si fotografie a artefakty indiánských etnik Amazonie a hlavně vyslechnout si příběh soužití s indiány. Pořádám také workshopy -  rituální praktiky Andského indiánského šamanismu  ,očistný, meditační rituál kouře,za doprovodu tradičních zvuků horských kultur Inka/preInka. V rámci mých přednášek mají posluchači také možnost si  zakoupit některé z tradičních indiánských artesanií  a odnést si tak kousek indiánského života . Hlavním motem však pro mne zůstává přivézt dávného Ducha indiánů Amazonie nebo i jiných kultur k nám domů a sdílet tuto energii s lidmi co o to stojí. Probudit v nás dávné kořeny vypělých předků, chcete li Keltů, nebo ještě starších ras vysokého stupně vědomí. V každém z nás dřímá jiskra tohoto dědictví a mnozí z nás měli sny o velkých dálkách, indiánech nebo jakýchkoli etnikách, filozofie východu či západu světa. Nechme znovu vykvést tohoto ducha, kterého nám připomínají mnohá etnika z celého světa a zrealizujme svoji životní cestu, sny a smysluplný život.

 

 

AMAZONIA Indiánský život v džungli

Tato přednáška s projekcí fotografií o indiánských etnikách Amazonie, zachycuje způsob života a zvyky několika největších domorodých kmenů Peruánské Amazonie, tradice šamanismu a mytologii indiánských etnik v dnešní době. Podíváme se mezi indiány, jaké je to s nimi žít, jako jeden z nich. Jaký je návrat k přirozenému životu v pralese bez luxusu a západních vymožeností. Vydáme se s indiány na lov do divoké džungle, na lov indiánských snů, ale i odvahy a vlastního strachu z přežití. Nahlédneme na Amazonskou džungli jako na živý organismus,velkou matku, dárce života nejbohatšího biosystému planety. Podíváme se, na soužití s druhým největším kmenem bojovníků Agvaruna. Jak mě obohatili jejich obřady, síla, znalosti a odvaha ? Jsou stále obávanými lovci lebek, nebo mírumilovní indiáni? Představím vám projekt indiánského dětského domova a život v indiánské vesnici autentickým pohledem dobrovolníka. Ponoříme se také do bohaté Amazonská fauny i flory, které jsem zachytil na unikátních snímcích přímo v divoké džungli. Navštívíme zónu s velkým výskytem zvířat a nahlédneme do zajímavého života několika hlavních druhů. Procestujeme největší krásy rozdílných biotopů  horské a nížinné amazonské džungle.

 

 

AMAZONIA Šamanismus indiánů a spirituální vědění And

Tato přednáška se zaměřuje na život a spirituální svět významných indiánských kmenů Peruánské Amazonie, především na šamanismus a mytologii indiánských etnik v dnešní době. Představíme si spiritualitu indiánů v každodenním životě, ponoříme se do posvátné šamanské ceremonie s liánou a magickými zpěvy Ikaros. Vysvětlíme si pojetí Amazonské džungle jako živého organismu a ukážeme si jak souvisí např. lov v pralese s mytologií a obřady. Ve fotografiích navštívíme několik hlavních Indiánských etnik, které mají rozhodující vliv na zachování tradic a vědomostí předků před příchodem civilizace. Jak se žije s druhým největším kmenem bojovníků Agvaruna a jaké to je být jedním z nich? Jak mě obohatili jejich obřady, síla, znalosti a odvaha ? Jsou stále obávanými lovci lebek, nebo mírumilovní indiáni? Co člověk pocítí a prožije při lovu s indiány v daleké džungli?  Jaký je návrat a prožití původních kořenových emocí, které jsme v našich životech pozbyly. Přirozený strach z přežití,nabytí síly, nebo indiánský sen? Ponoříme se také do bohatého světa Amazonských duchů rostlin , stromů i zvířat,coby nedílné současti vnitřní magické džungle a indiánské mytologie. Procestujeme největší krásy rozdílných biotopů  horské a nížinné amazonské džungle, abychom se postupně dostali do majestátních vrcholů Andských masivů. Na posvátných místech kultur preInka doputujeme za posvátným věděním a spiritualitou horského šamanismu a jeho kdysi velmi rozvinutého systému vědění, léčitelství a mystiky.

 

 

PERU - Vědomí předků v zakázané historii

Putování za spiritualitou a záhadami tajemných míst Peru odhalí posvátné odkazy dávno zaniklých kultur. Navštívíme Archeologické monumenty, megality a pyramidální komplexy předkolumbovských civilizací, při autorovo průzkumech hledajících dávný odkaz potomků společností sahajících až do atlantsko-lemuriánských epoch.

Neobvyklé artefakty a nálezy nepasující do tradiční historie, jsou předmětem hledání ztracených pojítek poukazující na přítomnost vysoce vyspělých civilizací. Spirituální moudrost starých kultur a jejich znalost vyspělých technologií, genetiky, metalurgie a stavitelství, kterou dnešní civilizace neumí ani napodobit je záhadou jíž se zabývá tato přednáška, zrozená z mnoha expedic a průzkumů na území Peru.

 

Existoval kontakt jihoamerických civilizací s jinými národy a kontinenty dávno před příchodem Evropanů?  Odkud se vzala Kosmovize a šamanismus mnoha etnik s vyspělým systémem vědění?    Bylo všechno úplně jinak ?    Proč se lidstvo bojí nahlédnout do skutečné historie našich ras, která se kdysi dotýkala hvězd?
 

Seminář nového pojetí archeologických nálezů a čerpání jejich skutečného technicko-spirituálního vědomí vysoké úrovně.  Návštěva míst pouštní kultury Moche, Paracas, Nazca, horských Chachapoyas, Chavín, Quechua-Inka oblasti Cusca a další.
Přednášky jsou živé, pravidelně doplňované o nově přivezené poznatky z průzkumu.